Site Hakkında

Bu site, İslam'da antisemitizme ve diğer tüm ırkçı ideolojilere yer olmadığını, tüm gerçek Müslümaların bu ideolojileri kınadığını ve antisemitizme karşı Yahudilerin haklarını savunduklarını duyurmak için açılmıştır. Siteye görüşlerinizi yazabilir ve diğer insanlarla paylaşabilirsiniz.

İslam tarihi boyunca, "Kitap Ehli" Yahudiler ile Müslümanlar arasında barış ve hoşgörü hakim olmuştur. İslam dünyasında antisemitizm hiç bir zaman görülmemiştir. Ancak İsrail'in kurulması ve Ortadoğu'daki Müslümanlara karşı işgal ve devlet terörüne başvurmasından sonra, iki dinin mensupları arasında bir aykırılık doğmuştur.

Müslümanlar, insan haklarına duyarlı her insan gibi, elbette İsrail'in işgal ve terör politikasına tepki duymakta ve karşı çıkmaktadırlar. Ama İsrail'in suçlarından dolayı, Yahudi inancını ve Yahudi halkını eleştirmek haksızlık olur. İsrail'in suçlarından dolayı, İsrail'in vatandaşlarını hedef almak da çok büyük bir haksızlık olur. Bunlar "antisemitizm" anlamına gelir ve İslam'ın adalet prensibine göre kabul edilemez.

Müslümanlar, İsrail'in Batı Şeria veya Gazze'deki cinayetlerine karşı çıktıkları gibi, sözde "Filistin davası" adına, Tel Aviv veya Kudüs sokaklarındaki masum Yahudileri hedef alan terörist eylemlere de karşı çıkmalıdırlar. Bu, Allah'ın Kuran'da emrettiği, "ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun" hükmünün bir gereğidir. (Nisa Suresi, 135)

Bu adalet prensibi gereğince:

  • İsrail'in var olma hakkını tanıyoruz. İsrail'in Yahudi vatandaşları, atalarının diyarı olan Filistin'de barış ve güven içinde yaşama hakkına sahiptirler. Ama mutlaka aynı toprağın diğer sahipleri olan Filistinli Müslümanların da yaşama hakkını tanımaları, onların topraklarını işgal altında tutmaktan vazgeçmeleri, 30 yılı aşkın bir süredir yaptıkları tahribatı tamir etmeleri gerekir.
  • Ülkemizdeki Yahudi vatandaşlarımızın (ve diğer tüm diaspora Yahudilerinin), hiçbir endişe ve tedirginlik hissetmeden, huzur ve güven içinde yaşamalarını sonuna kadar savunuyoruz. Tarihin kara bir sayfası olan "Varlık Vergisi" gibi kabul edilemez baskıların bir daha asla tekrarlanmaması, Yahudi, Rum, Ermeni, Katolik, Protestan ve diğer tüm farklı inançlara mensup, yani "Kitap Ehli" vatandaşlarımızın, inançlarıyla, adetleriyle, gelenekleriyle, yaşam biçimleriyle alabildiğince özgür ve rahat yaşamalarını diliyoruz.

Bu yaklaşım, Harun Yahya'nın eserlerinden kaynaklanmaktadır ve sitedeki tüm yazılar, kendisinin kitap ve makalelerinden derlenmiştir.

 

Bu site, HARUN YAHYA'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Harun Yahya'nın tüm eserlerine www.harunyahya.org adresinden ulaşabilirsiniz.